29 ocb LR
De Invloed van artificial intelligence op woningverduurzamingen?

De Invloed van artificial intelligence op woningverduurzamingen?

10 mei 2023

Wat kunnen we nog zelf en waarvoor kunnen we kunstmatige
intelligentie inzetten? Voorbeelden, zienswijze en tips van Max
Louwerse, hoogleraar op de Universiteit van Tilburg.

In 2023, het jaar van kunstmatige intelligentie, maken studenten in groten getale gebruik van slimme technologieën om hun scripties te schrijven of beeldmateriaal te ontwerpen, die uniek bedacht zijn door bits en bytes en algoritmen. Ze richten zich tot het AI-platform ChatGPT voor hulp bij het schrijven van hun scripties. Professor Dr. Max Louwerse, die gespecialiseerd is in Cognitive Psychology and Artificial Intelligence aan Tilburg University,
zal tijdens de 29e Open Coffee Bouw bij X-Dome in Oss bouwprofessionals meenemen naar zijn wereld en bespreken hoe we gebruik kunnen maken van dergelijke innovatieve ontwikkelingen. Hij zal ons vertellen wat de do's en don'ts zijn en welke rol AI-tools kunnen spelen bij het verduurzamen van miljoenen woningen en het stimuleren van woningeigenaren.

Aanmelden, klik hier

Datum 31 mei 2023
Tijd: 8:30 - 10:30 uur
Deelname: gratis, no show 50 euro
p.s. deze tekst is gegenereerd door ChatGTP