Een kijkje achter de schermen van woningcorporaties door Rob Bogaarts.

Een kijkje achter de schermen van woningcorporaties door Rob Bogaarts.

5 april 2023

Rob Bogaarts, die de afgelopen jaren in verschillende functies bij woningcorporaties heeft gewerkt, deelde zijn ervaringen, inzichten en tips over hoe aanbieders beter kunnen inspelen op dringende vraagstukken van woningcorporaties. Dome-X zat vol met geïnteresseerden die graag wilden horen wat hij te zeggen had. Bogaarts wees erop dat de uitdagingen van woningcorporaties vaak niet aansluiten bij het aanbod van aannemers en andere aanbieders. Hij gaf het voorbeeld van Building Balance, die onlangs een coalitie heeft gevormd met akkerbouwers, de overheid en de Rabobank om biobased grondstoffen te produceren voor de bouwsector. In de komende vijf jaar zal er steeds meer biobased materiaal worden ingekocht, tot 100% in 2027. Dit biedt boeren nieuwe perspectieven. Bouwbedrijven zoals Hurks, Van der Heijden en Barli zijn van plan om dezelfde aanpak toe te passen in hun concepten of producten. Zandwinbedrijf Koninklijke Smals, Hoedemakers bouw en ontwikkeling en Van der Heijden hebben braakliggende gronden aangeboden om gewassen op te verbouwen. Daarnaast leiden de ontwikkelingen met Mycelium (schimmels, paddenstoelen) bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling tot nieuwe isolatiematerialen. Deze ochtend in Oss heeft ons voldoende stof tot nadenken gegeven.

Downloadlink presentatie Rob Bogaarts, klik hier