Open Coffee Bouw #33 27
Optoppen is een urgente aanpak, maar vraagt wel om focus!

Optoppen is een urgente aanpak, maar vraagt wel om focus!

5 juni 2024

Foto's: Henri Boer

Optoppen, het toevoegen van extra woonlagen op bestaande gebouwen, wordt gezien als een baanbrekende strategie om de prangende woningnood aan te pakken. Met de ambitie om tegen 2030 ongeveer 100.000 nieuwe woningen te realiseren, richt deze aanpak zich op het optimaliseren van bestaande structuren, vooral bij meergezinswoningen van corporaties vanaf 1965 die geschikt zijn voor deze innovatieve methode. Arthur Lippus, een autoriteit op het gebied van woningbouw, speelt een leidende rol in het nationale Optop programma. Hij deelt zijn inzichten en adviezen over hoe men zelf aan de slag kan gaan met optoppen. Wat twee jaar geleden nog geen onderwerp van gesprek was, is nu een belangrijk onderdeel van het kabinetsbeleid en maakt regelmatig het nieuws. 'Het geeft mij nieuwe inzichten en richting', zegt Ingrid Pierik van De Variabele Onderhoudsbedrijven. Het vormen van consortia en het bevorderen van samenwerking tussen bouwpartijen zijn essentieel voor het succes van optoppen. Architect Robin Janicki is in projecten actief waarbij het verruimen van gebouwen door het toepassen van optoppen wordt ingezet. 'Het vraagt om een andere manier van samenwerken om deze methode op te schalen', zegt hij. Er worden door BZK en de Bouwcampus actieplannen opgesteld om relevante partijen samen te brengen voor effectieve samenwerking rondom dit onderwerp.

Open Coffee Bouw #33 27

Open Coffee Bouw #33 10

Open Coffee Bouw #33 7